Textversion
Förderverein Kirche Events Galerie Presse-News Vereins-Shop Unterstützung Sitemap
Startseite Kirche Rys historyczny

Kirche


Bauhütte Kirche Gubin Historisches Zeittafel Rys historyczny

Kontakt Impressum Haftungsausschluss

Rys historyczny


1294  Udokumentowane pierwsze wzmianki o Farze 
   
1519  Początek rozbudowy Fary w zachodniej części o 8 filarów  
1562  Fara otrzymuje nowe okna 
1580  Budowa empor, powiększenie do 1768 miejsc siedzących  
1581  Przeniesienie ambony ze ściany południowej na północną  
1584  Poświęcenie nowej ambony  
   
1604  Pogrzeb straconego fabrykanta Jacoba Wunschwitza przy ścianie południowej 
1636  W Guben odlano 2 dzwony dla Fary  
   
1706  Poświęcenie ambony barokowej  
1720  Stworzenie ołtarza barokowego 
1788  Wieża Fary otrzymuje instalacje odgromową  
   
1836  Odnowienie zwieńczenia wieży i flagi pogodowej  
1842-1844  zasadnicza renowacja Fary przez berlińskiego architekta Eduarda Knoblaucha  
1872  z okazji 50-lecia służby Pastor Primarius August Schneller staje się honorowym obywatelem miasta Guben  
1877  Poświęcenie pomnika wieszcza i burmistrza Guben Johanna Franka przy południowej stronie Fary  
1883  Pastor Primarius D. August Werner otrzymuje tytuł honorowy doktora na fakultecie teologicznym uniwersytetu Jena 
1894  Pastor Primarius D. August Werner tworzy w Guben sekcję niemieckiego i austriackiego stowarzyszenia alpinistów  
1896  Fara posiada ogrzewanie centralne  
   
1897-1915  Fara otrzymała siedem artystycznie wykonanych witraży okiennych po stronie południowej  
1917  3 dzwony kościelne i piszczałki organowe wymontowane dla celów wojennych  
1922  Montaż 3 nowych dzwonów przez szczecińską firmę "Voß & Sohn"  
1925  Fara otrzymuje oświetlenie elektryczne 
1927  Fara otrzymuje pomnik chwały dla uczczenia pamięci 865 poległych w I wojnie światowej, na prawo od ołtarza 
1939  Dach Fary zostaje na nowo pokryty 
1945  Zniszczenie Fary podczas walk od lutego do kwietnia 1945 r. Po podziale miasta od czerwca 1945r. Fara znajduje się na polskim terytorium w Gubinie.  
1970  Prace archeologiczne w bezpośrednim obrębie Fary prowadzone przez dział ochrony zabytków z Poznania 
   
2005  Stworzenie "Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Fary w Gubinie" w Guben, przewodnicząca Cornelia Dreißig, oraz "Fundacji Fary Gubińskiej Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich" w Gubinie, przewodniczący zarządu Bartłomiej Bartczak  
2006   Oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych na wieży 
2007  Nałożenie nowego hełmu na wieżę Fary, dnia 1. czerwca z okazji „Wiosny nad Nysą“ 
   
   


Quelle 
Andreas Peter: Die Stadt- und Hauptkirche in Guben/Gubin
- Eine Bau- und Kulturgeschichte. Niederlausitzer Verlag, Guben 2007,
ISBN 978-3-935881-48-7. (100 Seiten, über 50 s/w-Abbildungen)

www.niederlausitzerverlag.de  


Druckbare Version